Doneren
Menu Sluit

Stichting Suzuki Rhino Club

Van 100.000 in 1960 naar 5.055 eind februari 2013. Deze cijfers slaan op de schrikbarend afgenomen populatie van de zwarte neushoorn in Afrika. Door toedoen van de mens is in rap tempo een van de oudste (al 60 miljoen jaar op de aarde), kolossale diersoorten nagenoeg uitgestorven. De Stichting Suzuki Rhino Club, opgericht in 2004, wil de uitroeiing een halt toeroepen en steunt daarom de zwarte neushoorn en de eveneens ernstig bedreigde Afrikaanse wilde hond in Tanzania.

Voor het beschermen van diersoorten die met uitsterven worden bedreigd, zijn drie zaken van levensbelang: een veilig leefgebied voor mens en dier, voldoende bestaansmiddelen voor de mensen in de directe omgeving en voldoende kennis en begrip bij deze mensen, zodat zij geen reden hebben om het leefgebied van mens en dier te verstoren. De Stichting Suzuki Rhino Club, opgericht in 2004, voelt grote verbondenheid met de met uitsterven bedreigde zwarte neushoorn in het algemeen en de natuurbeschermingsprojecten geleid door Tony Fitzjohn in het bijzonder.

Speerpunten Stichting Suzuki Rhino Club

De Stichting Suzuki Rhino Club beoogt gelden te genereren waarmee de projecten van Tony Fitzjohn in het Mkomazi National Park in Tanzania financieel ondersteund kunnen worden. De geldstromen lopen via de George Adamson Wildlife Preservation Trust, die toeziet op de juiste besteding ervan. Alle donaties komen volledig ten goede aan het project in Mkomazi, een voorbeeldproject voor de bescherming en herintroductie van de zwarte neushoorn in Tanzania en heel Oost-Afrika. De Stichting Suzuki Rhino Club weet exact waar de donaties terechtkomen.

Bij het toekennen van financiële middelen hanteert de Stichting Suzuki Rhino Club de volgende speerpunten:

 • Mobiliteit: om het 50 vierkante kilometer grote neushoornreservaat effectief te kunnen besturen, zijn diverse vormen van mobiliteit noodzakelijk. Ook vliegt Tony dagelijks boven dit immense gebied.
 • Veiligheid: om de veiligheid van mens en dier in Mkomazi te kunnen waarborgen, moet de benodigde beveiliging structureel geregeld te zijn. Denk daarbij aan omheiningen, bewakers, bewakingsposten, communicatieapparatuur etc.
 • Watervoorziening: Mkomazi betekent ‘gebied zonder water’, en juist water is voor mens en dier van levensbelang.
 • Educatie: informatie en educatie zijn noodzakelijk om begrip te kweken bij de plaatselijke bevolking om onder meer stropen te voorkomen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het ondersteunen van lokale scholen en het organiseren van bezoeken van scholieren aan het educatiecentrum van het park.
 • Leefomgeving: direct: door middel van werk zorgen voor een inkomen voor de medewerkers van het reservaat. En indirect: werk en dus inkomen genereren voor de omwonenden door bijvoorbeeld de ontwikkeling van toerisme.
 • Betrouwbare vervoermiddelen

  Om hun werk goed te kunnen doen in het 3.234 vierkante kilometer grote nationaal park, moet het team van Tony Fitzjohn beschikken over betrouwbare vervoermiddelen. Daarom steunt de Stichting Suzuki Rhino Club, conform het speerpunt ‘mobiliteit’, de projecten van Tony ook met de donatie van Suzuki-voertuigen. Zo maken Vitara’s, Jimny’s, quads en motoren inmiddels deel uit van het wagenpark van het Mkomazi National Park.

  De Stichting Suzuki Rhino Club steunen?

  De verzorging en de opvang van de dieren in het Mkomazi National Park kosten veel geld. Voor voeding, beveiliging, transport en huisvesting is een jaarlijks budget van zo’n € 500.000 nodig, naast investeringen voor onderhoud en uitbreidingen. Wil je de Stichting Suzuki Rhino Club steunen? Dat kan, graag zelfs! Word donateur. Alle donaties gaan in hun geheel naar het Mkomazi National Park in Tanzania, waar het team zich bezighoudt met onder meer het in het wild terugbrengen van de zwarte neushoorn en de eveneens zeer bedreigde Afrikaanse wilde hond. De Stichting Suzuki Rhino Club beschikt overigens over de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen).

  To Ride with Rhino’s

  In de documentaire To Ride with Rhino’s kun je zien wat Tony Fitzjohn meemaakt in het Mkomazi National Park en wat voor werk hij er verzet. Ook vertelt hij over de geschiedenis van het park, waarom hij zich inzet voor de neushoorns en de bevolking van Mkomazi en wat hij daar vanaf 1989 heeft opgebouwd. De documentaire geeft in ongeveer een halfuur een mooi beeld van het harde werken en de toewijding van Tony Fitzjohn en zijn medewerkers. To Ride with Rhino’s is gemaakt in opdracht van de Nederlandse Suzuki-importeur B.V. NIMAG.

  Bekijk de documentaire over Mkomazi:

  Hallo! Deze website maakt gebruik van cookies

  De noodzakelijke (functionele) en statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren.